UEEX

Стратегічні цілі біржі: забезпечити функціонування конкурентних ринків енергоносіїв України; сформувати ефективне освітнє середовище, спільноту високопрофесійних біржових гравців (трейдерів), здатних забезпечити проведення реформування ринків енергоносіїв; організовувати і проводити електронну торгівлю на ринку електричної енергії, пов’язаному з укладенням двосторонніх договорів, організацією виконання угод в рамках функціонування ринку на добу вперед, організацією та проведенням міждержавної біржової торгівлі електроенергією та іншими об’єктами торгівлі, обіг яких допускається на оптовому ринку; організовувати і проводити електронну торгівлю енергоносіями, пов’язану з укладенням договорів на ринку спот, організацією виконання угод і створенням ліквідності для запуску строкового ринку енергоносіїв.

Місія біржі - створення надійного, прозорого та ефективного механізму ринкової торгівлі енергоносіями (вугілля, нафта, природний газ, електроенергія та ін.) в Україні з урахуванням специфіки та особливостей країни, а також підвищення енергетичної безпеки.

Завдання біржі: створення автоматизованого біржового майданчика для організованої торгівлі енергоносіями, який є ефективним інструментом біржової торгівлі для учасників ринку; формування справедливої ринкової ціни, яка є індикатором як для вітчизняних компаній так і для зарубіжних інвесторів; надання учасникам ринку механізмів, що дозволяють вирішувати завдання як звичайних компаній так і професійних біржових гравців; розробка комплексу освітніх програм, що відповідають вимогам сучасної енергетики.

UEEX

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (ТБ «УЕБ») створена з метою здійснення в Україні діяльності з організації торгівлі на ринках енергоносіїв та електроенергії.

ТБ «УЕБ» забезпечує організаційні, технологічні, правові та інші умови для організації функціонування та розвитку ринків біржової торгівлі електроенергією та енергоносіями. Українська енергетична біржа є відкритим торговим майданчиком, на якому зустрічаються виробники і постачальники товарів та формуються ринкові справедливі ціни для кожного з учасників ринку.

Забезпечення торгівлі на ринках енергоносіїв та електроенергії включає організацію і проведення електронних спотових торгів товарами, що з часом дозволить створити необхідну ліквідність для запуску строкового ринку енергоносіїв.

Українська енергетична біржа є членом Європейської бізнес асоціації (ЕВА), Асоціації «Біржові та електронні майданчики», а також Europex — Асоціації Європейських енергетичних бірж, спільно з якими вона реалізує ряд проектів зі створення та розвитку біржових ринків.

В рамках створення нової моделі ринку вугілля та електроенергії України УЕБ активно співпрацює з основними вітчизняними вуглевидобувними та енергетичними компаніями, державними органами, а також провідними біржами світу.

Основні принципи діяльності біржі основані на впровадженні ефективних механізмів біржової торгівлі на ринках енергоносіїв, а також на втіленні світового досвіду біржової торгівлі в Україні.