Електроенергія

Електрична енергія - це найбільш затребуваний вид енергетичних товарів і продуктів.

Як і будь-який товар, електрична енергія має сукупність властивостей, які характеризують її здатність задовольняти певні вимоги споживачів: своєчасність поставки електроенергії, необхідний обсяг, надійність електропостачання та якість електроенергії, що постачається. Електрична енергія - це товар, який купують учасники оптового ринку у генеруючих компаній або імпортерів, а учасники роздрібного ринку у енергозбутових компаній. Основною одиницею електричної енергії служить кіловат-година (і кратні одиниці).

Електрична енергія (електроенергія) - це здатність електромагнітного поля здійснювати роботу під дією прикладеної напруги в технологічному процесі її виробництва, передачі, розподілу та споживання.

Електроенергія - також фізичний термін, широко поширений в техніці і в побуті для визначення кількості електричної енергії, що видається генератором в електричну мережу або одержуваної з мережі споживачем. Для більш точного опису використовуються такі параметри, як напруга, частота, і кількість фаз (для змінного струму), номінальний і максимальний електричний струм.

Широке поширення електрична енергія отримала завдяки таким її властивостям:

 • можливість отримання практично з будь-яких енергоресурсів при помірних витратах;
 • простота трансформації в інші форми енергії (механічну, теплову, звукову, світлову, хімічну);
 • здатність порівняно легко передаватися в значних кількостях на великі відстані з величезною швидкістю і відносно невеликими втратами;
 • можливість використання в пристроях, що розрізняються по потужності, напрузі, частоті.

Особливості електроенергії як товару

Електроенергія має особливості, зумовлені її фізичними властивостями, які необхідно враховувати при організації ринку:

 • збіг у часі процесів виробництва і споживання електроенергії і рівність обсягу виробленої і спожитої електроенергії в кожен момент часу;
 • неможливість запасання електроенергії в достатніх в масштабі енергосистеми кількостях;
 • неможливість заздалегідь точно обумовити обсяги генерації і споживання електроенергії;
 • неможливість з фізичної точки зору визначити, хто зробив електроенергію, використану тим чи іншим споживачем.

На інших ринках товарної продукції короткочасний дисбаланс між виробництвом і споживанням не приводить до втрати стійкості ринку, оскільки може бути усунутий за рахунок складських запасів або товарів-замінників. Ринок електроенергії може нормально функціонувати тільки за умови, що в кожен момент часу забезпечується баланс виробництва і споживання.

На практиці виробники і споживачі електроенергії допускають відхилення від своїх зобов'язань по генерації та споживання електроенергії. Наявність не тільки короткострокових (в межах години, доби тощо), але й сезонних (протягом року) коливань навантаження в поєднанні з тією обставиною, що наявна потужність електростанцій повинна перевищувати з необхідним резервом величину річного максимуму навантаження, призводить до того, що протягом року певний обсяг генеруючої потужності недовантажений.

Диспетчер, що керує роботою енергосистеми, не в змозі регулювати в режимі реального часу відпуск електроенергії споживачам відповідно до договорів на поставку, і споживач може відбирати електроенергію з істотними відхиленнями від договірних зобов'язань. Необхідність оперативного балансування енергосистеми в умовах змінного навантаження вимагає наявності певного числа маневрених електростанцій, здатних швидко і в широких межах змінювати величину вироблення електроенергії. Останнім часом також застосовуються різні моделі управління попитом на електроенергію, що дозволяють залучати споживачів до забезпечення балансу виробництва та споживання.

Неможливість створення запасів готової продукції призводить до необхідності створення резервів генеруючих потужностей, пропускної здатності електричних мереж і запасів палива на електростанціях. Величина резервів нормується, а витрати на підтримку резервів включаються до вартості електроенергії.

ELECTRICITY IN HUMAN LIFE

The life of the modern human is impossible to imagine without electricity. Industry, agriculture, science, medicine, radio and TV, internet, numerous kids of connection, everyday amenities, heating systems, air-conditioning systems, streets lightning are the small number of electricity usage in the modern world. Naturally, the limitation of electricity supply even for a short period of time will cause to complete paralysis of the human life activity.

ELECTRICITY PROPERTIES

Electrical power has the following properties:

 • facility of transmission in big distance in comparison with other types of energy;
 • ability to be converted into other types of energy with high efficiency;
 • electricity is represented in the form of a flow which is easier to break into parts than other energy flows;
 • electricity consumption can smoothly alter from zero to maximum rate depending on the generation process or operating mechanism loading.
WORLD ELECTRICITY MARKET

In 2017 world electricity market was estimated at $5.61 billion. European countries account for almost 9/10 of electricity sales.

France ($1.75 billion), Germany ($731 million), Netherlands ($410 million), Spain ($358 million), Bosnia and Herzegovina ($294 million) are the biggest exporters.

Among the biggest importers are Italy ($2.21 billion), the Great Britain ($1,07 billion), Morocco ($360 million), Greece ($328 million).

UKRAINE ELECTRICITY MARKET

Since July, 2019 the new electricity wholesale market started to operate with several players and new products. The prices were formed according to the market conditions. Among new products are:

 • Market of Bilateral Contracts;
 • Day-Ahead Market;
 • Intra-Day Market;
 • Balancing Market which supplies peak consumption.
Special Features
4,38 TWh
Of sold electricity during the previous year

During the last year “NEC” LLC was actively working in the natural gas and electricity markets, providing our clients well-balanced and competitive service packages.

495 thousand
of satisfied clients

In the course of work, “NEC” LLC has gained support and appreciation of the clients and more than 495 thousand of their consumers. Owing to the openness, transparency and integrity, we have achieved the reputation of reliable and responsible company which is taking care of customers` interests.

16
Relieble partners all over the world

“NEC” LLC is a reliable, diligent and results-driven partner. We meet our commitments regardless of the circumstances. The key aspect of the development strategy for “NEC” LLC is an individual approach to meet all needs of the client and our priority in long-term contracts. We are the business partner you can rely on.

Standard Components

Nuclear energy is also used to produce power and heat. Nuclear power plants (NPP) are the enterprises of the nuclear industry. The operation method of NPP is very similar with the TPP’s. However, in this case thermal power is produced not by burning the organic fuel, but because of nuclear reaction inside the nuclear reactor.

The following production scheme does not differ significantly from the TPP’s one: steam generator receives heat from reactor and produces steam which flows into the turbine. Due to some constructional peculiarities of NPP, it may be more effective to use them only in electricity production, however several experiments in the area of nuclear cogeneration were carried out.

Nuclear Power Plants

Hydroelectric engineering is a branch of power industry that uses kinetic water flow energy to generate electricity. Hydroelectric power plants (HPP) are built on rivers. With the help of dams, the difference in water level (upper and lower pool) is created while HPP construction. Under the gravity power, water flows from upper pool into lower with special water pipes. Inside those pipes water flow unwinds blades of the water turbine.

Pumped-Storage electric power plant (PSPP) is a type of HPP. PSPP consumes approximately as much electricity as they generate, however, these plants very effectively unload the energy systems during peak hours.

Hydroelectric Power Plants

Thermal power plants (TPP) are the enterprises where electrical power is conversed from thermal energy of fossil fuel combustion. TPPs can be of two types: condensing (CPP) and cogeneration (also combined heat and power, CHPP).

CPP is a power plant that produces only electric power. CHPP is a power plant where part of thermal power is used to produce electricity and the another one is extracted to heat neighboring housing districts. Cogeneration of heat and power on CHPP significantly increases the effect of fossil fuel usage in comparison with separate production of electricity on CPP and heat production in boiler house.  

Thermal Power Plant

Wind energy production is based on usage of kinetic wind energy to generate electricity.

Solar energy relates to obtaining electricity from solar energy through a photoelectric effect.

Geothermal energy is based on obtaining electricity from thermal groundwater.

Hydrogen energy production is the usage of hydrogen as an energy fuel.

Marine energy is mainly based on usage of the natural kinetic energy of tides and waves, bioenergy - obtaining energy from biomass, cryoenergy (liquefaction of air), storm energy, gravitational energy, controlled nuclear fusion and others.

Sustainable energy
Пропонуємо електроенергію за конкурентною ціною

ТОВ "НЕК" пропонує на ринку електроенергію імпортовану в Україну з ЄС, Білорусі та РФ, а також вироблену в Україні. Поєднання фінансової стабільності нашої компанії, довгострокових відносин з надійними партнерами і великих обсягів продажів, - забезпечує нашим замовникам оптимальну ціну.

ELECTRICITY PRICE INDICATOR QUANTITY, MWh PRICE UAH/MWh
Slovakiya 1 1290.00
Belorussiya 1 1300.00
Russia 1 1320.00
DAM Ukraine 1 1390.00

Lets conclude contract: