Трейдінг електроенергії

ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія» - найбільший та найуспішнійший гравець на оптовому ринку електроенергії в Україні.

Ми гарантуємо привабливі ціни, якісний сервіс та найкращі на ринку умови співпраці замовникам електроенергії.

ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія» (ТОВ «НЕК») - трейдер, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу за договором постачання електричної енергії споживачу. ТОВ «НЕК» працює згідно ліцензії на трейдерську діяльність з перепродажу електричної енергії, що видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

ТОВ «НЕК» пропонує:

  • привабливі ціни - фіксовані, з формульною прив'язкою до ліквідних ринкових індикаторів, комбіновані в залежності  від обсягів або графіку споживання замовника;

  • гнучкі умови оплати - 100% оплата в «Д-2» обсягу споживання в «Д», подекадна оплата або інші умови в залежності від наявної кредитної історії співпраці з партером/замовником;

  • 100% коригування графіку споживання для «Д» в «Д-2»;

  • вільний строк співпраці - доба, місяць, квартал, рік або комбінація періодів.

Детальний опис умов співпраці наведено в базовій редакції примірного договору купівлі-продажу електричної енергії.

Для потенційних замовників, які тільки починають свою діяльність на ринку, ТОВ «НЕК» пропонує кваліфіковану допомогу у вигляді консультацій, навчання, стажування з відпрацюванням практичних задач з використанням інструментів організованих сегментів ринку: платформи MMS, XMTrade, DAMAS, UEEX, тощо.

За умови наявності позитивного досвіду взаємних ділових стосунків, подальше розширення співпраці в рамках комплексного надання послуг з трейдінгу можливе за рахунок включення партнера до балансуючої групи ТОВ «НЕК».

Участь у балансуючій групі ТОВ «НЕК» надає такі беззаперечні переваги:

  • врегулювання небалансів за більш вигідними цінами, ніж ті, що застосовуються при самостійній відповідальності за баланс кожного з учасників балансуючої групи; 

  • своєчасне отримання коштів при врегулюванні позитивних небалансів (скомпенсованих у межах балансуючої групи) на відміну від безпосередніх розрахунків НЕК «Укренерго», яка стало накопичує заборгованість перед учасниками ринку; 

  • якісне та своєчасне оформлення первинних документів з врегулювання небалансів; 

  • можливість оперативного та взаємовигідного вирішення питань, пов’язаних з купівлею-продажем електричної енергії між учасниками балансуючої групи.