Природний газ

Природний газ — унікальный товар. Оптові ціни на природний газ в різних куточках світу можуть відрізнятися в сотню разів. Такої різниці не має жоден інший  енергетичний продукт.

Але унікальність газу цим далеко не вичерпується. Ціна на цей енергоносій визначається двома формами конкуренції: як між різними джерелами поставок (конкуренція «газ-газ»), так і з іншими видами енергоносіїв (нафтою, нафтопродуктами, вугіллям). Саме ціни на ці енергопродукти задають коридор, в якому змушені рухатися ціни на природний газ.

Інша унікальна особливість газу полягає в тому, що практично у всіх регіонах світу (за винятком Північної Америки) одночасно діє кілька механізмів ціноутворення на нього. Зазвичай з першого погляду нескладно визначити, який з них є основним, а який - другорядним.

Більш неоднозначну ситуацію можна спостерігати в Європі. Ціни на газ в Європі історично міцно прив'язані до довгострокових контрактів з різними, в тому числі модифікованими формами нафтопродуктової індексації. Однак активний розвиток в останні роки ліквідних газових хабів визначає лідируючим механізмом ціноутворення біржові спотові і форвардні індикатори. І цю обставину треба враховувати, як експортерам, так і імпортерам газу.

Природний газ – найцінніший екологічно чистий енергоносій. Видобуток газу щорічно зростає, що пов'язано із зростанням промислового виробництва і збільшенням народонаселення планети.

Застосування природного газу. Природний газ використовується головним чином для опалення житлових і промислових приміщень, для приготування їжі, вироблення електроенергії, а також в промислово-виробничому секторі для вироблення теплової енергії.

В даний час зростає роль природного газу в світовій енергетиці, споживання якого вже перевищило споживання кам'яного вугілля, а також в нафтохімії, головним чином, через його здатність у створенні ефективних відновлювальних середовищ.

Газ використовується також в металургійній, цементній, легкій, харчовій галузях економіки як паливо. Часто газ замінює звичайні види палива, такі як вугілля, мазут або торф.

Застосування природного газу більш екологічно, ніж вугілля чи нафти. Він виділяє при згорянні приблизно на 70% менше вуглекислого газу, ніж інші види викопного палива.

При застосуванні в якості палива горить чистіше, ніж мазут, і не залишає продуктів, таких як зола. Як і нафта, природний газ є популярним паливом і основним джерелом енергії для багатьох споживачів.

Природний газ більш рентабельний, тому що він знаходиться в достатку. Як правило, природний газ є більш економічно життєздатним, ніж нафта або вугілля (хоча запаси вугілля більше, ніж запаси газу).

Важливу роль відіграє відносна дешевизна видобутку газу. Якщо газ порівняти з вугіллям, то вартість 1 тони газу в перерахунку на умовне паливо складе всього 10% від вартості вугілля.

У металургійній промисловості використання газу дозволяє заощадити дорогий кокс, збільшити продуктивність печей і поліпшити якість виробленого металу.

Застосування газу на теплових електростанціях дозволяє значно заощадити на транспортуванні палива, збільшити час роботи котлів, автоматизувати управління електростанцією і скоротити чисельність необхідного персоналу.

Останнім часом важливим напрямком застосування газу є використання його в якості палива для автомобілів. Поряд з більш низькою ціною газу в порівнянні з бензином, його застосування дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин, що утворюються при роботі автомобільного двигуна, на 40-60%.

Споживання газу сьогодні розподіляється приблизно таким чином:

  • 45% газу використовується в промисловості (в Україні - 35%);
  • 35% використовується в теплових електростанціях (в Україні - 20%);
  • 10% газу йде на потреби житлово-комунальної галузі (в Україні - 45%).
NATURAL GAS IN HUMAN LIFE

Natural gas is a mixture of hydrocarbons, colorless and odorless substance, the most important raw material resource. The basis of natural gas is methane, ethane, propane, butane and some non-hydrocarbon impurities.

Natural gas can exist in the form of gas deposits storing in some rock layers, in the form of gas caps cumulating above oil, as well as in dissolved or crystalized form.

Natural Gas, Composition and Properties

Methane (CH4) is the main part of natural gas composite - from 70 to 98%.

Physical characteristics:

  • Self-ignition temperature: 650 °C;
  • Explosive concentrations of gas and air mixture from 4.4% to 17% by volume;
  • Specific heat of combustion: 28-46 MJ/m³ (6.7-11.0 Mcal/m³) (which is 8-12 Wh/m³).

Pure natural gas has no color or smell. To determine the leakage of gas, a small amount of odorant is added to it - a substances that have a sharp unpleasant smell (rotten cabbage, rotten hay, rotten eggs).

Natural gas is 1.8 times lighter than air, so when it leaks it does not gather in the lowlands but rises.

WORLD GAS MARKET

Natural gas trading is developing steadily, despite number of serious restrictions. The main difficulty of trade is the need for special infrastructure for transportation. Gas can be transported between countries only through gas pipelines or on special gas carriers (methane trucks) by using liquefaction technology. Gas pipelines are laid mostly on land or in the shallow shelf, only a few of them pass through relatively deep sea areas, but over a short length.

GAS MARKET IN UKRAINE

Until the mid-1980s, Ukraine was an gas exporter to Europe and the eastern part of the USSR.

Since the beginning of 1990, production level has decreased, gas imports in Ukraine's economy have exceeded 70% of annual consumption…

Unfortunately, we are «smart and beautiful and poor because of this» and forced to follow the «consistent and therefore rich»…

Пропонуємо природний газ за конкурентною ціною


ТОВ "НЕК" пропонує на ринку природний газ, що імпортується в Україну з ЄС і РФ, а також природний газ, що видобувається в Україні. Поєднання фінансової стабільності нашої компанії, довгострокових відносин з надійними партнерами і великих обсягів продажів, - забезпечує нашим замовникам оптимальну ціну. 

NATURL GAS PRICE INDICATOR QUANTITY, m3 PRICE UAH/1000 m3 QUANTITY, MWh PRICE UAH/MWh
TTF  1000 4 900.00 1 490.00
NCG  1000 5 300.00 1 530.00
CEGH  1000 5 200.00 1 520.00
UEEX  1000 5 150.00 1 515.00

Lets conclude contract with our price: