Efficient Energy

Efficient Energy

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Історично енергетика в світі завжди була пов'язана з потребою людства оптимально та ефективно використовувати енергію: накопичувати та використовувати в міру необхідності. Технологічний рівень розвитку людства дозволяє вирішувати енергетичні проблеми впевненіше, але як завжди нерівномірно і з різною ефективністю з точки зору географії, розвитку економіки, свідомості суспільства тощо.

Тому за сучасних умов разом з поняттям «енергетика» майже завжди зустрічаються поняття «енергоефективність» та «енергозбереження». Адже там, де йдеться про енергетичні ресурси, обов’язково розпочинають говорити про необхідність їх ефективного та ощадливого використання.  

Поняття «енергоефективність» вперше зустрічається у роботах із вивчення термодинамічних циклів. Це визначення ефективності термодинамічних циклів в отриманні максимально корисної роботи. Зараз під енергоефективністю розуміють галузь знань, що знаходиться на перетині інженерії, економіки, юриспруденції та соціології. Вона означає раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки і технології та дотриманні вимог щодо навколишнього середовища.

Забезпечити енергоефективність означає досягнути певного результату, наприклад, облаштувати опалення будинку з використанням меншої кількості енергії, ніж потрібно зазвичай. Хто ефективно використовує енергію, той запобігає зловживанням ресурсами та охороняє навколишнє середовище.

Термін «енергоефективність» використовується для опису як незначних змін, наприклад, використання енергозберігаючої техніки, так і більш ефективних електростанцій та економії енергії на рівні компаній та виробництв в цілому. Енергоефективність, як правило, пов'язана з цілим рядом підходів, що дозволяють людям жити і працювати в більш енергоефективних приміщеннях.

Наприклад, для забезпечення комфорту мешканців будинку використовується енергія — здебільшого для обігріву та вентиляції повітря. Будівля, яка споживає менше енергії для забезпечення умов більшого комфорту, є більш енергоефективною. Цього можна досягти шляхом застосування технологій, правил, інвестицій і просто зміни поведінки людей.

Практичними прикладами є енергоефективні пристрої — це такі системи подачі тепла, вентиляції, електроенергії, які можна налаштувати вмикатися при перебуванні людини в приміщенні та вимикатися за її відсутності. Використання енергозберігаючої лампочки також є досить яскравим прикладом енергоефективності. Адже така лампочка денного світла використовує в 5 разів менше електроенергії, ніж звичайна лампа розжарювання, виробляючи при цьому освітлення того ж рівня.

Поняття «енергоефективність» та «енергозбереження» в цілому дуже часто використовуються як рівнозначні. Проте насправді енергоефективність є лише одним аспектом енергозбереження. На відміну від енергозбереження,  яке головним чином направлене на зменшення споживання енергії, енергоефективність — це корисна, ефективна витрата енергії. Говорячи про енергоефективність, маємо на увазі не лише «енергозбереження», тобто економію енергії у повсякденному житті. Мова йде про раціональне та свідоме використання енергетичних ресурсів, доступних кожному, з метою їх дбайливого збереження для навколишнього середовища та наших нащадків.

Енергозбереження включає в себе зміни в поведінці людей, наприклад, відключення електроприладів замість залишання їх в режимі очікування. Ефективне використання енергії призводить до її економії, скорочення виплат по рахунках за комунальні послуги і захисту навколишнього середовища. Як наслідок, зменшується споживання енергоресурсів і викиди парникових газів. 

Тема енергоефективності останнім часом набула значної популярності, проте вона не є новою. Безліч міжнародних проектів, які підтримуються Європейською комісією, Програмами Tacis, Thermie, USAID та іншими організаціями, починаючи з 90-х років минулого століття зробили енергоефективність впізнаваним терміном. Багато хто в економічно розвинених країнах вже знають та розглядають енергоефективність, економію енергоресурсів і скорочення викидів як очевидну умову конкурентоспроможності компаній і наявності доступного та чистого джерела енергозабезпечення у майбутньому.

Загальновідомо, що підвищення енергоефективності дозволяє країнам долати тиск, який на них чинить залежність від енергоресурсів, вирішувати питання ненадійності енергопостачання, нерівності, високих цін і рахунків за енергоресурси, а також екологічної шкоди і збитків здоров'ю. Власники підприємств і менеджери також розуміють, що енергоефективність — це ключ до конкурентоспроможності компанії на відкритому ринку.

На сьогодні ефективне використання енергоресурсів є найбільш важливим і економічно доцільним, але в той же час, найменш використовуваним і зрозумілим способом підвищення як рівня життя кожного, так і життя в умовах збереження довкілля. Майже не дослідженими і задіяними є принципи енергоефективності в напрямі підвищення прибутковості підприємств.

Використання принципів енергоефективності означає робити більше при менших витратах енергії. На практиці дотримання людиною принципів енергоефективності призводить до зменшення платежів за комунальні послуги. Тому важливо, щоб кожна людина на своєму рівні застосовувала принципи енергоефективності. Одне з головних завдань усіх людей на Землі - максимально зберегти природні ресурси для нащадків.

Згідно зі статистикою, з усієї споживаної в побуті енергії 70% йде на опалення приміщень, 15% енергії витрачається на приготування їжі, 10% енергії споживає побутова техніка і ще 5% енергії витрачається на освітлення. Звичайно, цифри усереднені і багато в чому залежать від площі будинку або квартири, системи опалення, кухонної плити тощо. Проте вони дають розуміння того, що використання кожним енергоефективної техніки та систем приладів дозволяє досягати суттєвих результатів з підвищеним коефіцієнтом корисної дії використовуваної енергії.

Крім того, енергоефективність безпосередньо впливає на сповільнення кліматичних змін. Енергоефективність та використання альтернативних джерел енергії - дві головні стратегії багатьох країн щодо скорочення газових викидів в атмосферу. За версією ООН, енергоефективність здатна вплинути на цей процес швидше і не вимагає таких витрат, як адаптація «зелених» технологій, тому і для коригування нинішньої екологічної ситуації вона відіграє велику роль.

Енергоефективність тісно пов'язана зі зменшенням кількості вуглекислого газу як такого. Представники Міжнародного енергетичного агентства вважають, що одне лише активне використання енергоефективних технологій здатне зменшити викид вуглекислого газу на 65% у найближчі 20 років.

Отже масштабне використання принципів енергоефективності забезпечує позитивний економічний та екологічний ефект. Дотримання принципів енергоефективності дозволяє якісно використовувати енергію та заощаджувати її. Таким чином природні ресурси в цілому використовуються дбайливо і з’являється можливість їх зберігати.