Market Operator

«Оператор ринку» працює за принципом біржі, що сприяє розвитку конкуренції та зниженню ціни на електричну енергію. Підприємство надає можливість учасникам ринку електроенергії мінімізувати небаланси, і таким чином, зменшити свої витрати.

«Оператор ринку» - це перше і єдине державне підприємство в Україні, яке впровадило і здійснює платежі через ЕСКРОУ-рахунки. І перше, в кого система розрахунків працює у вихідні.

«Оператор ринку» забезпечує миттєві 100% розрахунки між тими, хто продав, та тими, хто купив електроенергію, що унеможливлює появу боргів на цих сегментах нового енергоринку. Операції купівлі/продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку здійснюються автоматично, без будь-якого ручного управління, що унеможливлює зловживання та забезпечує рівні умови для всіх учасників ринку.

Market Operator

ДП «Оператор ринку» - державне підприємство України, утворене 18 червня 2019 року у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Підприємство відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом на пропозицією на ринку електричної енергії.

На ринку «на добу наперед» купівля-продаж електроенергії здійснюється на наступну добу за днем проведення торгів. Ціна на цьому сегменті ринку визначається за принципом граничного ціноутворення із забезпеченням мінімізації ціни та максимізації обсягів торгівлі. Жоден учасник не бачить заявлені ціни та обсяги купівлі/продажу електричної енергії іншими учасниками. Така технологія торгів на РДН сприяє розвитку конкуренції.

На внутрішньодобовому ринку купівля-продаж електроенергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку «на добу наперед» та впродовж доби фізичного постачання електроенергії. Цей сегмент ринку дає змогу учасникам ринку скорегувати свої торгівельні позиції та працює за принципом «на кожен товар є свій покупець». Тобто продавці та покупці заявляють обсяги та ціни, за якими бажають продати/купити електроенергію, і чекають свого контрагента.

«Оператор ринку» працює прозоро з дотриманням принципів вільного ціноутворення та оперативно здійснює повні розрахунки з учасниками ринку. Торги електроенергією проводяться 24/7 в автоматичному режимі, без будь-якого ручного управління процесом.