Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018

Проєкт Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» опублікував Практичний Посібник для фахівців з впровадження Систем енергетичного менеджменту (СЕнМ): «Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018».

У даному Керівництві розглядаються актуальні питання, пов’язані із підготовкою до впровадження, створення і функціонування СЕнМ відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001.

Керівництво може бути корисним для:

  • будь-якої організації, незалежно від її типу, розміру, складності, географічного місцезнаходження, культури або продуктів та послуг, які вона надає.
  • для всіх видів діяльності, що впливають на енергетичні показники, енергоефективність, які управляються та контролюються компанією.
  • всіх типів енергії незалежно від обсягів їх споживання.

Керівництв підготовлено для полегшення ознайомлення з базовими принципами стандарту ISO 50001, а також для поліпшення загального розуміння ключових положень і принципів побудови СЕнМ для широкого кола людей (топ-менеджменту, представників фінансових установ, консалтингових та інжинірингових компаній тощо).

Керівництво доступне для завантаження за посиланням:

«Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018»