Процедура переходу на постачання природного газу до ТОВ «НЕК»

Постачальникам газу заборонено отримувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію в зв'язку із намырами споживача змінити постачальника (окрім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, який не належить до категорії «побутові споживачі»).
Будь-який споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, зобов'язаний виконати свої обов'язки по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору поставки природного газу або його припинення в частині поставки природного газу з дати, з якої поставку природного газу буде здійснювати ТОВ «НЕК». 

Споживач, який відповідає основним критеріям та який прийняв рішення про перехід до ТОВ «НЕК» на постачання газу має виконати наступні процедурні кроки:

  1. Укласти договір постачання газу з ТОВ «НЕК», для чого необхідно надати:
    1. Заяву про укладання договору, в якій вказати свій персональний EIC-код та очікувані об'єми природного газу на період дії договору;
    2. Належним чином завірену копію документу, яким визначено право власності або користування на об'єкт споживача;
    3. Копії документів на право укладення договору, що засвідчують статус юридичної особи, фізичної особи-підприємця або побутового споживача та уповноважені ними особи на підписання договору, а також копію документу про постановку на облік в органах державної фіскальної служби.
    4. Довідку (акт звіряння розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником, підписану діючим постачальником (за його наявності).
  2. Розірвати (або припинити) договір поставки природного газу з діючим постачальником.