Ювенальна політика

«Нова-Енергетична-Компанія» (NEC) відповідно до положень Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про охорону дитинства», а також Конвенції Міжнародної організації праці № 182 «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікованої Україною у жовтні 2000 р., не використовує у своїй роботі дитячу працю.

В Україні, як й у більшості країн світу дитяча праця - залучення дітей до роботи на регулярній основі - вважається формою експлуатації та визнана незаконною.

ООН та Міжнародна організація праці розглядають дитячу працю як експлуатацію. Стаття 32 Конвенції про права дитини гарантує «захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку».