Постачання електричної енергії

ТОВ «НЕК» - надійний Постачальник


Умови постачання електроенергії

ТОВ «НЕК» (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ") - EIC 62X4795606400030  працює згідно ліцензії на постачання  електричної енергії, що видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Унікальне поєднання інтернаціонального досвіду, професіоналізму, надійних джерел забезпечення електричною енергією забезпечує споживачів:

 • найкращими цінами на електроенергію;

 • гарантією поставки електроенергії;

 • гнучкими умовами оплати за спожитий енергоресурс та вільним графіком споживання;

 • мінімізацією фінансових наслідків виникнення позитивних або негативних небалансів електроенергії;  

 • можливістю отримати «з одних рук» електроенергію та природний газ.

Ми можемо запропонувати постачання електроенергії будь-яким категоріям Споживачів, крім населення, а також за виключенням Споживачів, які відповідно до законодавства користуються зниженими (пільговими) тарифами. Це вимушене обмеження, пов’язане з державною ціновою політикою щодо цих категорій Споживачів.

Основні акти законодавства, що регламентують діяльність ринку електричної енергії: 

 • Закон України «Про ринок електричної енергії»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі» від 24.03.1999 №441
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» від 27 грудня 2017 року N 1469
 • Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»  від 14.03.2018 № 312
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії» від 14.03.2018 № 311
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу систем розподілу» від 14.03.2018 № 310
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» від 14.03.2018 № 308
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил ринку» від 14.03.2018 № 307
 • Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу системи передачі» від 14.03.2018 № 309
 • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії» від 06.02.2018 № 87

Умовою зміни постачальника є відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником!

Чинна модель ринку електроенергії функціонує таким чином, що економічні результати постачання електроенергії залежать від двох основних факторів:

 •  добового профілю навантаження споживача (тобто співвідношень обсягів електроенергії, які споживаються в різні періоди доби);
 •  території (області) на якій розташований Споживач та відповідної електророзподільної компанії (обленерго), до мереж якої споживач приєднаний.

Для більш точного формулювання комерційної пропозиції та розробки проекту Договору про постачання електроенергії просимо надати інформацію у вигляді  опитувального листа.

Опитувальний лист
Перелік питань для формування комерційної пропозиції щодо постачання електричної енергії:

 • місячні обсяги споживання електричної енергії (за класами напруги) - за останній рік.
 • наявність лічильників електричної енергії та автоматизованих систем, що забезпечують диференційний (погодинний) облік електричної енергії у точках обліку з максимальним місячним споживанням активної електричної енергії понад 50 тис. кВт.год. Якщо такі засоби обліку відсутні, просимо повідомити кількість лічильників, що мають бути встановлені для виконання визначеної вище вимоги, або стан впровадження ЛУЗОД або АСКОЕ.
 • терміни оплати спожитої електричної енергії відповідно до договору, межі розрахункового періоду.
 • інформація щодо графіків навантаження підприємства у наявній формі:

-або погодинні обсяги споживання електроенергії за типовий місяць роботи підприємства (у разі наявності ЛУЗОД або АСКОЕ);

-або графіки навантаження зимового та літнього режимних днів.

Інформацію просимо надати електронною поштою: sales@n-e-c.com.ua

Якщо Ви зацікавлені в постачанні електричної енергії, пропонуємо ознайомитися з інформацією, розміщеною на нашому сайті, та звернутися до нас одним з таких способів:

 • особисто відвідавши наш офіс за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5 (з 09-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів).
 • письмово за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5;
 • за телефоном +380(44) 585-74-32
 • e-mail - загальні питання:  info@n-e-c.com.ua
 • e-mail  - комерційні запити: sales@n-e-c.com.ua

Комерційні пропозиції. Ціна на електроенергію

Ціна на електроенергію, спожиту Споживачем у відповідному розрахунковому місяці визначається за формулою:

Цфакт = ((Врдн+ Вбр– – Вбр+)/Ефакт + Т)*(1+П), грн./кВт.год, де:

Врдн – вартість  закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) згідно Заявок Споживача, поданих відповідно до п.4 цієї Комерційної пропозиції. Визначається як сума добутків годинних обсягів споживання електричної енергії, заявлених Споживачем, та відповідних годинних цін, які склалися на РДН (з урахуванням плати за послуги оператора РДН), грн.;

Вбр– – вартість небалансів при перевищенні фактичних годинних обсягів споживання електроенергії Споживачем над обсягами, заявленими Споживачем на ці години доби розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення споживання). Визначається як сума добутків годинних обсягів перевищення споживання та відповідних годинних цін Балансуючого ринку України, за якими Постачальник купує обсяги перевищення споживання, грн.;

Вбр+ – вартість небалансів при перевищенні заявлених Споживачем годинних обсягів споживання електроенергії над обсягами, фактично спожитими у ці години доби розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення заявки). Визначається як сума добутків годинних обсягів перевищення заявки та відповідних годинних цін Балансуючого ринку України, за якими Постачальник продає обсяги перевищення заявки, грн.;

Ефакт – фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий місяць, кВт.год;

Т –    тариф на передачу електричної енергії оператора систем передачі (ОСП) - ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», що діє у відповідному розрахунковому періоді, грн./кВт.год.

У разі безпосереднього приєднання Споживача (частково або повністю) до мереж ОСП, оплата вартості передачі електричної енергії проводиться Споживачем напряму ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а тариф на передачу не враховується у формулі;

П –   націнка Постачальника (у відносних одиницях), яка для цієї комерційної пропозиції дорівнює:

Розмір винагороди Постачальника, в.о.

Обсяг фактичного споживання електричної енергії Споживачем за відповідний розрахунковий місяць

0,08

до 50 000 кВт.год

0,07

від 50 001 кВт.год до 100 000 кВт.год

0,06

від 100 001 кВт.год до 500 000 кВт.год

0,05

від 500 001 кВт.год до 1 000 000 кВт.год

0,04

від 1 000 001 кВт.год до 3 000 000 кВт.год

0,03

від 3 000 001 кВт.год до 12 000 000 кВт.год

0,02

12 000 001 кВт.год та більше

Постачальник у термін до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає Споживачу електронною поштою деталізований розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць у форматі Exсel, а також надсилає на поштову адресу Споживача таку інформацію, завірену підписом та печаткою Постачальника:

- розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць;

- оптову ринкову ціну за кожну годину кожної доби розрахункового місяця.

 

Порядок оплати

 Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем ініціативно або на підставі рахунків, виставлених Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника у такі терміни:

до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому

– 30%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 1-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 10-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 15-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 20-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії.

Вартість договірної величини споживання електричної енергії визначається за середньою  ціною електричної енергії, що склалася на РДН у період з 01 по 20 число попереднього місяця, збільшеною на  величину тарифу на передачу електричної енергії, та договірною величиною споживання електроенергії згідно Договору про постачання електричної енергії.

Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем з урахуванням податку на додану вартість на рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, відкритий в уповноваженому банку.

Укладення Договору

Постачання електричної енергії здійснюється на умовах Публічного договору та Комерційних пропозицій.

Процес укладення Договорів про постачання електричної енергії регламентується Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 №312 (далі – Правила).

Дотримання умов Правил сприятиме швидкому та безперешкодному виконанню процедур з укладення Договору та початку постачання електроенергії.

Договір про постачання електричної енергії може бути укладений у паперовій формі за індивідуально визначеними умовами (згідно абзацу третього п.3.2.5 Правил), 

 

Порядок розгляду звернень і скарг

Якщо в процесі постачання енергоресурсів виникнуть питання або скарги, Ви можете звернутися до нас у один з таких способів:

 • за телефоном +380(44) 585-74-32;
 • електронною поштою за адресою: info@n-e-c.com.ua
 • письмово за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5;
 • особисто відвідавши наш офіс за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5 (з 09-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів).

Відповідальна особа за розгляд звернень та скарг – Курмаз Дмитро Миколайович.

У залежності від характеру скарг та звернень нами будуть у найкоротші терміни вжиті відповідні заходи.

Звернення, які стосуються якості та надійності постачання нами енергоносіїв, а також повідомлення про загрозу електробезпеки будуть розглянуті негайно.

Термін відповіді на письмові звернення – не більше 15 робочих днів з дати отримання нами Вашого письмового звернення.

Крім того, з питань дотримання вимог законодавства у сфері енергетики Ви можете звернутися до:

Мобільний додаток «Енергетика онлайн»

EO


Цей додаток передбачає можливість подавати скарги до компаній – постачальників послуг за неякісно надані послуги у сферах електро- і газопостачання.

Порядок врегулювання суперечок

Ми переконані, що найкращий шлях уникнення будь-яких спорів – це чітке та зрозуміле викладення умов договору. Тому ми готові уточнювати і доповнювати запропонований проект договору з урахуванням побажань споживачів. Тим не менше, якщо спору уникнути не вдасться, ми докладемо усіх можливих зусиль для пошуку вирішення спору шляхом переговорів.

Разом з тим, якщо компромісного вирішення спірних питань не буде досягнуто, вони можуть бути оскаржені в господарському суді в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та/або в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або її територіальних органах, у порядку, затвердженому НКРЕКП.

При цьому прийняття НКРЕКП або її територіальними органами рішення щодо спору не позбавляє сторони права звернутися з цього ж приводу до господарського суду.

Відповідальна особа за врегулювання спорів – Курмаз Дмитро Миколайович, телефон +380(44) 585-74-32; електронна пошта:  info@n-e-c.com.ua

Інформація про походження проданої електричної енергії за 2-й квартал 2020 р.

 

Походження

Інформація про вплив на навколишнє середовище виробництва електричної енергії

З інформацією про вплив на навколишнє середовище виробництва електричної енергії усіма джерелами енергії можна ознайомитися тут.

 

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

 Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці
1. Строк подачі інформації: Негайно
2. Кому подається інформація: Для працівників – безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві Для споживачів – зателефонувати  за номером: +380(44) 585-74-32

 Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у ви- падку замикання на землю чи падіння дерева на дроти повітряних ліній безпечна від- стань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів – зателефонувати  за номером: +380(44) 585-74-32

Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці
1. Строк подачі інформації: Негайно; 
2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об'єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. тел. 101; 
3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій. 
Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати   за номером: +380(44) 585-74-32.та повідомити на електронну пошту info@n-e-c.com.ua

 

Кабінет Споживача електричної енергії ТОВ "НЕК"