Знаем своего партнера (потребителя)

В рамках запровадженної в ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія» (ТОВ «НЕК») системи управління якістю надання послуг та системи ризик менеджменту проводиться обов'язкова процедура KYC (Знай свого замовника/партнера).

Процедура вивчення замовників (партнерів) KYC - це першочерговий захисний механізм забезпечення фінансової стабільності бізнес-процесів ТОВ «НЕК». Запроваджені процедури KYC чітко структурують дозволені фінансові операції та унеможливлють для сторін запровадження штрафних санкцій. 

Потенційний замовник/партнер надає на розгляд ТОВ «НЕК» заповнену KYC анкету. До анкети додаються наступні документи:

  1. Витяг з ЄДРПОУ/торгового реєстру, актуальний на дату подання
  2. Копії установчих документів
  3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
  4. Фінансова звітність за останні 3 роки
  5. Довідка з банку про наявні рахунки
  6. Копії дозвільних документів/ліцензій
  7. Документи, що підтверджують повноваження керівника
  8. Реєстр власників компанії, актуальний на дату подання, та структура групи

У разі, якщо вказані документи складені не українською мовою, разом з такими документами подається їх переклад українською мовою. При цьому, підпис перекладача має бути завірений нотаріально.